Nama Islami Laki-laki dan Perempuan

NAMA ANAK LAKI-LAKI :

Abbad – Tekun beribadah
Abbas – Singa
Abduh – Hamba-Nya
Abdulah, Abdullah – Hamba Allah
Abdul Alim – Hamba dari Yang Maha Tahu
Abdul Aliyy – Hamba dari Yang Maha Tinggi
Abdul Azim – Hamba dari Yang Maha Agung
Abdul Aziz – Hamba dari Yang Maha Perkasa
Abdul Bari – Hamba dari Sang Pembuat
Abdul Basit – Hamba dari Yang Maha Dalam
Abdul Fattah – Hamba dari Sang Pembuka (rahmat)
Abdul Ghoffar, Abdul Ghafur – Hamba dari Sang Pengampun
Abdul Hadi – Hamba dari Sang Pemberi Petunjuk
Abdul Hafiz – Hamba dari Sang Penjaga
Abdul Hakam – Hamba dari Sang Penetap Hukum
Abdul Hakim – Hamba dari Yang Maha Bijaksana
Abdul Halim – Hamba dari Yang Maha lembut
Abdul Hamid – Hamba dari Yang Maha Terpuji
Abdul Haqq – Hamba dari Yang Maha Benar
Abdul Hasib – Hamba dari Sang Penghitung
Abdul Jabbar – Hamba dari Yang Maha Kuat
Abdul Jalil – Hamba dari Yang Maha Perkasa
Abdul Karim – Hamba dari Yang Maha Pemurah
Abdul Khaliq – Hamba dari Sang Pencipta
Abdul Latif – Hamba dari Yang Maha Halus
Abdul Malik – Hamba dari Maha Segala Raja
Abdul Majid – Hamba dari Yang Maha Hebat
Abdul Matin – Hamba dari Yang Maha Kuat
Abdul Muhaimin – Hamba dari Sang Penjaga
Abdul Mu’izz – Hamba dari Pemberi Kemenangan
Abdul Mujib – Hamba dari Sang Pemberi
Abdul Muta’al – Hamba dari Yang Paling Tinggi
Abdul Nasser – Hamba dari Sang Penolong
Abdul Nasir – Hamba dari Sang Penolong
Abdul Qadir – Hamba dari Sang Pemberi ketetapan
Abdul Qahhar – Hamba dari Sang Pemaksa
Abdul Quddus – Hamba dari Yang Maha Suci
Abdul Rafi – Hamba dari Sang Peninggi (derajat)
Abdul Rahim – Hamba dari Yang Maha Penyayang
Abdul Rahman – Hamba dari Yang Maha Pengasih
Abdul Rashid – Hamba dari Sang Pemberi Jalan Kebenaran
Abdul Ra’uf – Hamba dari Sang Pengampun
Abdul Razzaq – Hamba dari Sang Pemberi Rizki
Abdul Sabur – Hamba dari Yang Maha Penyabar
Abdul Salam – Hamba dari Yang Maha Damai
Abdul Samad – Hamba dari Yang Maha Kekal
Abdul Sami – Hamba dari Sang Pendengar
Abdul Shakur – Hamba dari Sang Penyukur
Abdul Tawwab – Hamba dari Yang Maha Pengampun
Abdul Wadud – Hamba dari Sang Pencinta
Abdul Wahhab – Hamba dari Sang Pemberi
Abdul Wahid – Hamba dari Yang Maha Esa

Abid – Hamba yang beribadah
Abidin – Hamba-hamba, ahli ibadah
Abiyy – Penuh kehormatan dan kemuliaan diri
Abrar – Golongan yang berbuat kebaikan
Abu Bakar – Nama sahabat Rasulullah SAW
Adham – Tali rantai, Peninggalan kuno
Adib – Beradab, Sastrawan
Adil – Persamaan, kesataraan, adil
Adli – Bersifat setara, adil
Adnan – Penduduk, pemukim
Afdhal – Paling banyak keutamaan dan kemuliaannya
Affan – Menjaga diri dari yang tak halal
Afi – Pengampun
Afif – Punya harga diri
Aflah – Lebih sukses
Aghlab – Sering menang
Ahmad – Terpuji, Salah satu nama Rasulullah SAW
Ahnaf – Orang yang lurus, lebih suci
Ahsan – Orang yang paling utama
Akhdan – Sahabat
Akif – Beritikaf
Akil – Berakal
Akmal – Lengkap, Sempurna
Akram – Sangat dermawan, lebih Mulia
Ala – Tinggi, mulia
Al Baihaqi  Imam perawi hadist
Ali – Tinggi
Alif – Orang yang senang dengan manusia dan disenangi
Alim – Berilmu
Althaf – Llembut
Amid – Pemimpin
Amin – Pemegang amanat, Terpercaya
Amir – Memakmurkan, pemimpin
Amjad – Lebih mulia, sangat hebat
Ammar – Pembangun
Amrullah – Perintah Allah
Anas – Mesra, periang
Anis – Sopan
Anjab – Berharga
Anmar – Murni, bermanfaat, kebaikan dan kesehatan
Anshar – Penolong, kaum anshar sahabat nabi S A W
Anwar – Cahaya, sinar
Aqib – Balasan yang baik
Aqil – Berakal, cerdas
Arafat – Padang Arafah
Arib – Cerdas
Arif – Tahu, bijaksana
Arij – Wangi, harum
Arkan – Orang yang kuat
As’ad – Bahagia
Asad – Singa
Ashim – Pemimpin yang mulia
Asif – Pemaaf
Asim – Pelindung, penjaga
Aslam – Selamat
Aswad- Hitam
Asyfaq – Lebih baik dan sehat
Asyja’ – Sangat pemberani
Asyraf – Lebih mulia
Atha – Anugerah, pemberian, rezeki
Aththabarani – Imam perawi hadist
Attirmidzi – Imam perawi hadist
Atif – Simpatik
Atqa – Orang yang lebih bertakwa
Aufa – Lebih tepat
Aun – Pertolongan
Awad – Hadiah,
Awwab – Senang bertaubat
Ayman – Beruntung, Sebelah Kanan
Ayub – Nama seorang Nabi
Aza – Sejuk, Tenang
Azhar – Yang cerah bercahaya, lebih cerah
Aziz – Orang yang kuat
Azka – Orang yang paling bersih dan suci
Azmi – Keteguhan hati

Badar – Bulan purnama
Badawi – Berkaitan dengan padang pasir
Badi’ – Pembuat
Badil – Pengganti
Badruddin – Blan purnama agama
Bahai – Rupawan, tampan sekali
Bahauddin – Kindahan agama
Bahi – Idah
Bahij – Sangat gembira
Bahir – Eok
Bahjat – Berwajah cerah, bahagia, gembira
Bakir, Bakri – Pagi-pagi
Balig – Fasih
Balqis – Ratu Istri Nabi Sulaiman As
Baqir – Pembelah
Bara – Tidak berdosa
Barakat, Barkah – Pemilik kebaikan
Bariq – Bercahaya, Kemilau
Bariz – Menonjol
Basil – Singa, pemberani
Basim – Tersenyum
Bassam – Selalu senyum
Basyir – Pemberi kabar gembira
Basysyar – Wajah yang ceria, membawa kabar gembira
Bilal – Memulihkan, menyehatkan, yang adzan, sahabat Rasulullah SAW
Bishr – Kesenangan
Bukhari – Imam perawi hadits
Buraid – Dingin
Burdah – Mantel
Burhan – Dalil, bukti, cahaya, petunjuk
Burhanuddin – Petunjuk Agama
Bustan – Taman, kebun

Da’amah – Tiang, Pilar
Dabir – Sekretaris
Dahisy – Orang yang mengundang kekaguman
Dahman – Hitam
Da’I – Orang yang berdoa kepada Allah, mengajak manusia kepada Allah SWT
Daib – Lelaki yang tekun, rajin
Daim – Tetap, Langgeng
Darraz – Kenikmatan dan kemegahan dunia
Darwisy – Zahid, ahli zuhud, Sufi
Daub – Orang yang teguh dan gigih dalam bekerja
Da’ud, Dawud, David -Nama salah seorang Nabi
Daulah – Kerajaan
Dausar – Antik, kuno
Dawwas – Pemberani
Dihyah – Pimpinan tentara, suku dan tetua mereka.
Din – Agama, Balasan, anugerah, ketaatan
Dir’ – Baju besi
Dirbas – Singa
Duraid – Ompong
Dhaifullah – Tamu Allah
Dhamir – Pengganti, tersembunyi, yang langsing
Dhia – Sinar, Cahaya
Dhiaulhaq – Sinar (cahaya) hak
Dhohhak – Banyak tertawa
Dhohir – Nyata
Dhohuk –  Jalan yang lebar
Dhomin – Penjamin
Dhowi – Bercahaya terang
Dhoyyaf – Banyak tamu
Diya – Cahaya
Durroh – Mutiara
Durrotul Hikmah – Mutiara Hikmah
Durrotun Nasihah – Mutiara Nasihat
Dzakir – Cerdas, ingat
Dzaky – Cepat memahami, cerdas, bersih
Dzar – Semut kecil
Dzikr – Mempunyai kemuliaan, dikenal, terpuji
Dzikra – Pengingat
Dzuaib – Srigala kecil
Dzukhr – Simpanan bekal
Dzukwan – Cerdas
Dzul Faqqor – Nama pedang Sayyidina Ali ibn Abi Tholib
Dzulfiqar – Nma pedang Rasulullah Saw
Dzunnun – Nama lain Nabi Yunus As

Fadi, Fida – Penyelamat
Fadli – Kelebihan, Keutamaan
Fadhil – Banyak kedermawanan,mulia, kebaikan
Fadhl – Kelebihan, keutamaan
Fahd – Hrimau
Fahim – Arif, paham, memahami
Fahish – Teliti
Fahman – Pemilik ilmu pengetahuan
Fahmi – Pemahaman
Faiq – Yang mengungguli
Faisal – Pemisah antara hak dan batil
Faiz – Menang
Fajar, Fajri – Waktu fajar
Fakhir – Kebesaran, baik
Fakhor – Mulia, kebanggaan
Fakhri – kebanggan
Fakhrudin – Kebanggaan agama
Fakih – Humoris, Faham
Fakir – Gemar berfikir
Falah – Sukses, Beruntung
Falih – Yang sukses
Faqih – Ahli fiqih
Faraj – Kelonggaran, Pelepasan, Lapang
Farhan – Bergembira
Farid – Tunggal, Permata yang mahal
Farih – Bahagia, Senang
Faris – Penunggang kuda
Farrar – Sering kabur
Faruq – Pembeda antara hak dan batil
Fashih – Fasih
Fashil – Batasan, Pemutus
Fath – Penakluk, Penyerang, Pembuka
Fathi – Pembuka
Fathin – Cerdas
Fauzan – Kemenangan, sukses
Fauzi – Kemenangan
Fawwaz – Beruntung, sukses
Fayid – Angkuh
Fayyadh – Baik, Dermawan
Fida’ – Penyelamat
Fikri – Pemikiran
Fuad – Hati, Faidah, Manfaat
Fuhaid – Harimau
Furqan – Pembeda hak dan batil

Ghalib – Pemenang
Ghanim – Yang mendapat keuntungan
Ghaida’ – Berawan
Ghassan – Nama Arab Kuno
Ghazalah – Matahari waktu terbit
Ghazi – Prajurit di medan perang
Gholi – Mahal, Berharga
Ghollab – Selalu menang
Ghoni – Kaya
Ghorim – Peminjam
Ghozwan – Banyak berperang
Ghufran – Pengampunan

Habib – Pecinta
Habibi – Kesayanganku
Habis – Pemegang, Penahan
Hadi – Penunjuk jalan
Hadziq – Pandai
Hafidh – Salah satu asma Allah
Hafizh – Pemelihara, Penghafal
Hafsh – Anak singa
Hafy – Dermawan dan berbuat baik
Haidar – Singa
Hail – Agung
Hajib – Penjaga gerbang
Hajid – Yang shalat tahajjud
Hajjaj – Yang sering melaksanakan haji
Hakam – Penguasa, pejabat, presiden, raja
Hakim – Penguasa, presiden, raja atau sultan
Halim – Penuh kesabaran
Hamd – Pujian dengan kebaikan
Hamdan – Orang ang terpuji, salah satu nama Rasulullah SAW
Hamdi – Pujian
Hamid – Banyak pujian
Hammad – Penuh pujian, Banyak memuji Allah SWT
Hammadi – Pemuji
Hammam – Yang mempunyai kemauan keras
Hamzah – Nama Sahabat
Hanafi – Pengikut Imam Abu Hanifah
Hanbal – Perut besar, Laut
Hanbal, Hambali – Kemurnian, Pengikut Imam Ahmad Hambal
Hani’ – Rizki yang datang dengan mudah
Hanif – Muslim yang teguh lurus
Haq – Kebenaran
Harits – Julukan singa (berani)
Haritsah – Berkaitan dengan singa (berani)
Harun, Aaron – Nama salah seorang Nabi
Hasan – Baik, Lawan jelek
Hasanain – Dua kebaikan
Hashif – Berakal dan mempunyai pendapat yang bagus
Hasib – Introspeksi, Hitungan
Hasyim – Pemurah, Pemecah sesuatu
Hatim – Murni
Hawadah – Lembut
Hawari – Pengikut setia
Hawwas – Pemberani yang berpengalaman
Hayat – Kehidupan
Hayil – Penyampai
Haytham – Elang Muda
Hazim – Orang yang teliti
Hazm – Nama Imam Ibn Hazm
Hibatullah – Anugerah Allah
Hibban – Ibnu hibban perawi hadits
Hijab – Penutup, tirai, pembatas,satir
Hijazi – Merujuk ke daerah Hijaz, Arab
Hikmat – Adil, Alim
Hilal – Bulan sabit
Hisyam – Kemurahan
Hud, Houd – Nama seorang Nabi
Hudhayfah – Nama Arab Kuno
Hunain – Nama lembah
Husain – Baik
Husam – Pedang yang tajam
Husam al Din – Pedang Agama
Husni – Baik, Indah
Husnul Khotimah – Kesudahan yang baik
Huzaif – Pendek

Ibrahim – Nama salah seorang Nabi
Iftikhar – Kebanggaan
Ibtisam – Seyuman
Idris – Nama salah seorang Nabi
Ihsan – Kebaikan
Ikhlas – Ikhlas
Ikhtiar – Upaya dan Usaha
Ilham – Isyarat yang baik
Imad – Pilar, Orang yang menjadi andalan
Imaduddin – Tiang agama
Imam – Pemimpin
Iman – Keimanan
Imarah – Pembangunan, Kemakmuran
Imran – Nama ayahanda Maryam As.
Iqbal – Pujangga muslim
Irfan – Pengetahuan
Irsyad – Petunjuk
Isa – Nama salah seorang Nabi
Ishaq – Nama salah seorang Nabi
Ishmah – Menjauhi kemungkaran dan kesalahan
Isma’il, Samuel – Nama salah seorang Nabi
Islah – Melakukan kebaikan dan perbuatan yang bermanfaat, serta menghilangkan kerusakan dan permusuhan
Islam – Melakukan perintah Allah dan tunduk kepadaNya
Istiqomah – Kelurusan, Ketulusan
Isyraf – Pengawasan
Iyad – Gunung yang sukar didaki
Iyas – Anugerah
Izz – Kemuliaan dan hujan lebat
Izzat – Kemenangan, mulia
Izzuddin – Kemuliaan agama, Mulia

Jabbar – Perkasa
Ja’far – Sungai yang besar dan luas
Jabal – Gunung
Jabar – Keberanian
Jadallah – Anugerah Tuhan
Jadid – Baru
Jahada – Pejuang
Jaiz – Boleh
Jalal – Keagungan
Jamal – Keindahan
Jamalu al Din, Jamaluddin – Keindahan Agama
Jamhari – Kelompok manusia
Jami’ – Penyatu
Jamil – Indah
Jarir – Tali kekang unta
Jarullah – Tetangga Allah
Jasim – Badan, Fisik
Jasir – Pemberani
Jaudat – Sifat kebaikan
Jauhar – Esensi dan intisari, Permata
Jawahir – Permata
Jawid – Dermawan, Baik
Jawwad – Orang yang dermawan
Jayir – Pelopor, Penyeru doa
Jazim – Meyakinkan, Menepati sumpah
Jibril – Malaikat Jibril
Jihad – Berjihad dan membela Islam
Jiyad – Baik
Jubair – Nama ulama besar
Juhair – Suara nyaring, Lantang
Jum’ah – Hari Jum’at
Junaid – Tentara
Jundi – Prajurit
Jundub – Belalang kecil
Jurhum – Unta yang besar

Kafi – Pencukup, Yang mencukupi
Kalim – Orator
Kamal – Kesempurnaan
Kami – Pemegang rahasia
Kamil – Sempurna
Kaniz – Penimbun harta dalam tanah
Karim – Baik, Bagus
Kasib – Beruntung, Pekerja, yang bersungguh-sungguh
Kassab – Banyak usaha mencari rizki
Kasyif – Jelas, Penemu
Katib – Pintar, Berprofesi penulis, Sastrawan
Katim – Pendiam yang menyembunyikan rahasia
Katsir – Banyak
Katum – Penjaga rahasia
Kautsar – Nama sungai di surga
Kazhim – Menahan diri
Khair al Din, Khairuddin – Kebaikan Agama
Khalid, Khaled – Abadi
Khaliq – Pencipta
Kifa’ – Tandingan, sekutu
Kifah -Perjuangan, giat
Kinan – Tempat anak panah
Kirom – Manusia pilihan
Khabir – Yang mengetahui dengan sebenarnya
Khadhi – Orang yang rendah hati
Khairan – Kebaikan
Khairi – Kebaikan
Khaldun – Nama seorang ahli sejarah
Khalifah – Pemimpin
Khalil – Kesayangan
Khalish – Murni
Khamis – Hari Kamis
Khasyi – Orang yang khusyu’
Khathib – Orang yang berkhotbah
Khaththab – Ahli pidato
Khatim – Orang yang datang terakhir
Khazin – Bendahara
Khidhir – Padang rumput yang hijau
Khidhir – Orang shaleh kawan nabi Musa As.
Khofajah – Bengkok, miring
Khothir – Ide
Khozim – Pengatur, Perencana
Khulushi – Hilang segala keraguan, Yakin
Khursyid – Muara sungai di laut
Khuwailid – Abadi
Khuza’I – Yang mengutamakan kawannya
Khuzaim – Seuntai rambut
Khuzam – Penentang, Oposan

Labib – Sehat akal dan cerdik
Lahidh – Penjaga, Pengawas, Pemelihara
Lahiq – Pengikut, yang menyertai
Laits – Singa
Lami’ – Mengkilat
Lamih – Peneliti
Latif – Halus, lembut
Layiq – Toleran, Supel
Luay – Kuat, perkasa
Lughowi – Bertutur bagus, Penguasa linguistik
Luqman – Nama orang yang bijaksana
Lutfi – Baik, halus, teman baik

Ma’ruf – Kebaikan, Yang dikenal
Ma’shum – Terhindar dari dosa
Majid – Mulia
Malik – Yang memiliki
Mabruk – Diberkati, Mendapat berkah
Mabrur – Diberkati
Mabsuth – Lapang, bahagia
Madih – Pemuji orang lain, Pujian, sanjungan
Madyan – Nama negeri Nabi Syu’aib
Maghozi – Menyerang musuh
Mahanna – Makmur
Mahasin – Kebaikan
Mahbub – Dicintai
Mahdi – Otang yang mendapat hidayah
Mahfuzh – Terpelihara, Terjaga
Mahib – Ditakuti, disegani
Mahir – Berharga, Pandai, Cakap
Mahmud – Terpuji
Mahrus – Dijaga
Maimun – Diberkahi
Maisaroh – Dipermudah
Maisun – Rupawan
Majdi – Kemuliaan
Majduddin – Kemuliaan agama
Makarim – Bersifat mulia
Makhdum – Tuan, Pemimpin
Malih – Tampan, baik
Maliki – Penganut mazhab Imam Maliki
Ma’luf – Tersohor, yang dicintai
Mamduh – dipuji
Manaf – Gunung yang tinggi yang mengungguli lainnya
Mandhum – Tertib, Rapi, Indah, Baik
Mandhur – Dilihat, Diminati, Disenangi
Mani’ – Teguh, hati
Mannah – Banyak pemberian, Suka memberi
Manshur – Ditolong, Dimenangkan
Maqshud – Tujuan, yang dituju oleh semua orang, dicari
Mar’ie – Terpelihara
Marjan – Batu permata marjan
Marsa – Pelabuhan
Marwan – Urusan yang lurus, Seorang khalifah dari Bani Umayyah
Marzuq – diberi rezqi
Mas’ud – Bahagia
Mashun – Terjaga, Terbentengi
Mashyab – Pendapat yang tepat
Mastur – Tertutup, Dirahasiakan
Masy’al – Tempat menyalakan api
Masyawir – Gemar musyawarah
Masyhur – Terkenal
Masykur – Banyak pujian
Mathlab – Hajat, keperluan
Mathlub – dituju, yang diminta
Ma’tsur – Tradisi, yang diwarisi dari pendahulu
Ma’tuq – Merdeka
Maufur – Banyak ada, Banyak terjadi
Mawahib – Pemberian, mukjizat
Mazru’I – Ditanami
Midhat – Pujian bagus
Midror – Banyak kebaikan, Banyak nikmat
Mifdhol – Banyak keutamaan
Miftah – Kunci
Mighwar – Militan, agresif, Petarung
Mihrim – Award, Anugerah
Mihriz – Berharga, mahal
Miqdam – Pemberani
Misdaq – Jujur tutur kata
Mishbah – Pelita lampu
Misyrif – Dapat kemuliaan
Mu’afa – selamat, Sehat
Mu’ammar – Berumur panjang
Mu’in – Penolong
Mu’min – Seorang yang beriman
Mu’tashim – Terpelihara dari dosa
Mu’afi – Sehat
Mu’ayyad – Didukung, Yang diperkuat
Mu’azziz – Memuliakan, Menghormati, Mubadir – Bergegas, Cekatan
Mubahi – Bangga
Mubajjal – Kedudukan tinggi, Dihormati
Mubarak – diberkahi
Mubasyir – Pembawa berita gembira
Mubtaghi – Tujuan, Maksud, yang dikehendaki
Mubtahij – Bahagia, gembira
Mudhaffar – Yang dimenangkan
Mudlij – Pejalan malam
Mudrik – Berakal, Memahami
Mufid – Memberi manfaat
Muflih – Yang sukses
Mufrih – Penggembira
Mufti – Pemberi keputusan
Mughiroh – Penyerang, Petarung
Mughyar – Penyerang, petarung
Muhab – Ditakuti, Disegani
Muhaisin – Baik, Ikhlas, Pemberi
Muhajir – Yang berhijrah
Muhsin – Yang berbuat kebaikan
Muhtaram – Yang terhormat (dihormati)
Muhyiddin – Yang menghidupkan agama
Mujab – Terkabul
Mujahid – Pejuang
Mujtaba – Terpilih, Pilihan
Mukarram – Yang mulia
Mukhbit – Tunduk, Patuh
Mukhlash – Yang ikhlas
Mukhlish – Yang ikhlas
Mukhtar – Terpilih
Mulham – Cerdik
Mumtaz – Bagus, Istimewa
Munadi – Yang berseru
Munadzir – Banyak memberi peringatan
Munawir – Yang ikut latihan militer
Mundzir – Pemberi peringatan
Munib – Yang bertaubat (kembali) ke jalan Allah
Munif – Tinggi kedudukannya, Menonjol
Munir – Bersinar
Mu’nis – Dapat ilham, Banyak ketrampilan
Munjid – Penolong
Muntakhab – Terpilih, Pilihan
Muntashir – Yang menang
Muqbil – Pendatang
Muqda – Lurus dalam kebaikan
Muqsith – Berbuat adil
Murad – Kemauan
Murfid – Penolong
Murhif – Lembut, sopan
Muri’ – Yang tenar, Tersohor
Murid – Yang mencintai, yang patuh, yang berkemauan
Mursyid – Pemberi petunjuk
Murtadha – Diridhoi
Murtaja – Yang dicita-citakan
Mus’ad – Yang dibahagiakan
Musa’id – Penolong
Mus’ad – Bahagia
Musafir – Pengelana, pengembara
Musa’if – Penolong
Mushaddaq – Dapat dipercaya
Mushaddiq – Yang mempercayai
Mushlih – Yang memperbaiki
Mushon – Suci
Mushthafa – Pilihan
Musir – Kaya
Muslim – Seorang muslim
Mustaghfirin – Orang yang beristighfar
Musta’in – Bertawakal, Peminta pertolongan
Mustajab – Terkabul do’anya
Mustanir – Pemberi cahaya
Mustaqim – Lurus
Musyaffa – Memperoleh syafa’at
Musyfiq – Pengasih, penyayang
Musyrif – Pengawas
Mu’tabar – Diperhitungkan, Terpercaya
Mu’tadhid – Penolong
Mu’tadil – Moderat, Banyak ketenangan hati
Mu’tamar – Pelaku umroh
Mutammim – Penyempurna
Mu’tashim – Konsisten
Mutawakkil – Yang bertawakal
Mutawalli – Yang menagani jabatan atau urusan
Mu’taz – Agung, penguasa
Muthahhar – Yang disucikan
Muthi – Yang selalu taat
Muthi’ – Patuh
Muthliq – Pemberi sesuatu
Mutsabir – Pengikut
Mutsanna – Ganda, dua
Mutsbat – Tetap, teguh
Muwaffaq – Yang mendapat taufiq
Muzakki – Yang mengeluarkan zakat, Yang membersihkan diri

Na’im – Kenikmatan
Nabahah – Cerdik, Jenius
Nabhan – Mulia, terkenal
Nabigh – Mulia, Tinggi derajatnya, Cerdik, cerdas
Nabil – Cerdik
Nadhir – Indah, Elok, Tampan, Pengawas
Nadhr – Rupawan, tampan
Nadi – Tempat tujuan
Nadim – Teman
Nadir – Jarang
Nadzir – Pemberi peringatan
Nafhah – Anugerah, Pembela pertama
Nafi’ – Pemberi
Nafidz – Yang ditaati
Nafil – Anugerah
Nafil – Tambahan
Nafis – Berharga
Nahi – Menjauhi kejahatan dan aib
Nahidh – Singa, Pemuda
Naib – Wakil
Naif – Berkedudukan, Menonjol
Nail – Banyak memberi
Naim – Pendiam, Penyabar, Simple
Naja – Selamat
Najati – Kesuksesanku
Najdah – Keberanian, Kekuatan
Najdi – Penjelas, kekuatan
Naji – Selamat
Najib – Cerdas, Jenius, Mulia, Utama, Bernilai
Najid – Terang, jelas, Pemberani
Najm – Bintang
Naqid – Penulis, Pengkritik
Nashih – Setia, Ikhlas
Nashir – Penguat, Penolong, Ppembela
Nashr – Keberhasilan, Kesuksesan
Nashri – Kesuksesanku, Kejayaanku
Nashrullah – Kemenangan dari Allah
Nashshor – Gemar menolong
Nashuh – Gemar menasehati
Nasib – Cocok, Tepat
Nasih – Pemberi Nasehat, Saran
Nasim – angin sepoi sepoi
Nasir – Pelindung, Penolong
Nasir al Din, Nasiruddin – Penolong Agama
Nasy’at – Ciptaan, Kehidupan
Nasyi’ – Pemuda, tumbuh
Nasyid – Pencari, arif, berilmu
Nasyith – Lincah
Nasymi – Pemberani
Nathiq – Yang indah tutur katanya
Natsir – Orator yang melahirkan prosa
Naufal – dermawan
Nayif – Tinggi
Nazahah – Bebas dari segala aib
Nazhif – bersih
Nazhim – Pengatur
Ni’matullah – Nikmat Allah
Nizar – Sedikit berbicara
Nizham – Peraturan
Nuh – Nama Nabi
Nu’man – Kenikmatan
Nur – Cahaya
Nuruddin – Cahaya agama
Nurullah – Cahaya Allah

Qaid – Pemimpin
Qani – Puas
Qasim – Pembantu, Penyalur
Qobil – Ridho, Rela
Qodim – Yang datang
Qodri – Sesuai takdir
Qohfan – Hujan, gelombang badai
Qohthon – Sedikit kebaikan, Pukulan yang keras
Qomar – Bulan
Qonit – Senantiasa beribadah dan patuh pada Allah
Qonu’ – Rela, puas, gembira
Qonuth – Banyak taat pada Tuhan
Qori – Pembaca
Qorib – Dekat
Qorin – Pasangan, Suami/istri
Qorir – Senang, Bahagia, Puas
Qoris – Sangat dingin
Qosith – Adil
Qothin – Tenang
Qudamah – Yang terdahulu, Generasi awal
Qudwah – Panutan, Contoh
Quraisy – Suku bangsa Arab asal Rasulullah Saw.
Qushay – Jauh, berfikir cermat dan detail.

Rabbani – Karena Allah semata
Rabih – Beruntung
Ra’d – Guruh
Radhi – Merasa ridho, rela
Rafi – Tinggi derajatnya
Rafid – Penolong, Pengawal, Patih
Rafif – Berakhlak baik
Rafiq – Kawan akrab
Raghib – Orang yang berpengharapan dan memohon kepada Allah
Raghid – Orang yang hidup makmur
Rahhal – Sering bepergian
Rahid – Lembut
Rahmatullah – Rahmat Allah
Rahmi – Belas kasih
Raid – Pemimpin
Raihan – Tumbuhan yang harum
Rais – Kapten, pemimpin
Raja’ – Harapan
Raji – Berpengharapan
Ramadhan – Bulan Ramadhan
Rami – Orang yang memanah, menembak
Ramiz – Orang yang menunjuk kepada sesuatu
Ramzy – Orang yang memberikan isyarat
Rashin – Orang yang berakal dan stabil
Rasikh – Tegar
Rasim – Air yang mengalir
Rasyad- Petunjuk jalan yang lurus
Rasyid – Memberi petunjuk
Rasyiq – Bentuk tubuh yang indah
Rawi – Orang yang memberi minum, Periwayat hadits
Rayyan – Salah satu pintu surga
Razi – Berbuat baik
Razin – Serius dalam prilaku
Ribath – Tali, pengikat
Ribhi – Yang berkaitan dengan keuntungan
Ridho – Keridhaan, Rela
Ridhwan – Keridhoan, Kerelaan
Rifa’I – Puncak, Tinggi
Rif’at – Ketinggian
Rifqi – Kawan pendamping
Riyadh – Taman
Rizq – Kebaikan dan anugerah
Rizqullah – Rezeki dari Allah
Rofa’ – Pendamai, Harmonis
Ro’fat – Rahmat, kemurahan
Rofiq – Kawan, sahabat
Roghdan – Berkehidupan mudah
Roghid – Kaya, mewah, subur
Roqim – Kitab
Rosmi – Resmi, Legal
Rosul – Yang menjalankan amanah, Utusan
Rosydan – Banyak petunjuk, Hidayah
Rotib – Tetap, Rutin, Teratur
Ro’uf – Penuh kasih sayang
Ruh – Ruh, jiwa
Rusydi – Penunjuk jalan yang lurus.

Ubaid – Hamba
Ukasyah – Nama sahabat Nabi saw, Laba-laba
Ulwan – Tinggi
Umran – Pembangunan, Ramai penduduk
Usaid – Singa kecil
Usamah – Nama sahabat Nabi saw, dan nama suatu jenis singa
Ushaim – Memelihara dari keburukan
Umar – Nama Khalifah
Umair – Nama Arab kuno
Umron – Bangunan, kemakmuran
Unfawan – Kekuatan pemuda
Urwah – Terpercaya, Harta berharga
Usman – Sahabat Rasulullah
Utbah – Nama Arab kuno
Uthorid – Bintang di langit
Uyainah – Tajam pandangan dan pemikiran

Waafi – Sempurna
Wadhi’ – Cahaya wajah
Wadhih – Jelas, Terang
Wadi’ – Tenang
Wafa – Amanah, Janji
Wafi – Sempurna
Wafiq – Sukses, Maslahat
Wafir – Lengkap, Banyak kebaikannya
Wahib – Gemar memberi
Wahid – Sendirian
Wajih – Orang yang berkedudukan
Waki’ – Keras, Tegas
Wakid – Penolong, Giat
Walid – Bayi
Waliuddin – Penolong (pembela) Agama
Waqi – Pemberani, Pembeda yang terpercaya
Warid – Pemberani
Washil – Menyambung hubungan kekeluargaan
Wasim – Rupawan
Wasith – Juru damai, Perantara

Yafi’ – Dewasa
Yahya – Nama Nabi
Ya’isy – Optimi
Yakhlud – Abadi, Kekal
Ya’la – Tinggi, Puncak
Yani’ – Sangat penyantun, Sangat lembut
Yaqin – Yakin
Yaqub – Nama Nabi
Yaqzon – Sadar
Ya’rib – Kakek buyut Arab
Yasin – Ayat pertama surat Yaasiin, Salah satu nama Rasulullah SAW
Yasir – Mudah
Ya’sub – Pemimpin agung
Yasykur – Bersyukur
Yazid – Bertambah, Lebih
Yusran – Kemudahan
Yusri – Pejalan malam
Yusuf – Nama Nabi

Zad – Bekal
Zadul Khoir – Banyak bekal, Makanan
Zafir – Singa
Zahi – Bangga
Zahid – Rendah hati, Tidak rakus dunia
Zahir – Cemerlang, Warna cerah
Zahri – Penuh cahaya
Zaidan – Tambahan
Zaidi – Yang bersifat tumbuh dan berkembang
Zaidun – Banyak berkembang, tumbuh
Zain – Bagus
Zaki – Bersih
Zamzam – Air zamzam
Zayid – Penuh kecukupan
Ziyad – Suatu kelebihan
Ziyadah – Tambahan
Zubaid – Perkara yang terselesaikan
Zuhair – Bercahaya
Zuhdi – Rendah hati
Zhuhur – Jelas, Terang

NAMA ANAK PEREMPUAN :

Aminah – Dapat dipercaya, Aman
Adibah – Beradab, Sastrawati
Afnan – Pepohonan yang berbuah
Afrah, Afroh – Hiburan, Kesenangan
Ahlam – Impian
Ain – Mata
Ainul Hayat – Mata kehidupan
Alifah – Ramah dalam bersahabat
Althof – Lembut
Amal – Harapan, Cita-cita
Aman – Aman
Amirah – Ratu, Pemimpin
Amnah – Tentram
An’am – Kebaikan, Keutamaan
Anisa – Perempuan
Anisah – Teman penghibur
Asholah – Baik
Asiyah – Istri Fir’aun
Asma – Putri Abu Bakar ash-Shiddiq r.a.
Asror – Perkara Rahasia
Azahir – Bunga-bunga
Azhara – Bunga–bunga
Abidah – Tekun beribadah
Adawiyah – Seorang wanita sufi
Adilah – Adil
Adzbah – Lezat
Adzro – Gadis yang tidak pernah disentuh
Afaf, Afifah – Punya harga diri
Afiyah – Sehat
Ahidah – Yang menepati janji
Aidah – Yang kembali
Ainiyah – Pohon rimbun dan bersemi
Aisyah – Istri Rasulullah Saw
Akifah – Wanita yang beri’tikaf
Aliyah – Tinggi
Aqilah – Pemikir
Arafah – Padang Arafah
Ariqah – Baik budi, Mulia
Ashimah – Yang suci dari dosa
Athfah, Athifah – Kasih sayang, Lembut, Belas kasih, Perasaan
Athirah – Harum
Athiyah – Pemberian
Athaya – Pemberian, Hadiah
Awathif – Penyayang, Akhlak yang terpuji
Azizah – Perkasa, Mulia
Azmah – Kemauan kuat

Badai’, Badi’ah – Indah
Badihah – Cepat berfikir
Badilah – Pengganti
Badiroh – Sigap, Tajam
Badriyah – Bulan purnama
Badrudduja – Cahaya kegelapan
Bahijah – Kesenangan, Keindahan
Bahirah – Elok, Indah
Bahitsah – Peneliti, Penyelidik
Bahiyah – Cemerlang, Indah
Bahiyyah – Pandangan yang indah
Bahjah – Kesenangan, Keindahan
Bakhitah – Orang yang beruntung
Balighoh – Sampai, Gaya bicara yang indah
Balqis – Ratu istri Nabi Sulaiman As.
Bananah – Ujung jari jemari
Barakah – berkah
Bari’ah – Mahir, Cantik
Bariqoh – Pancaran cahaya, Bersinar
Barizah – Menonjol
Baroah – Suci dari dosa
Barroqoh – Tenar, Masyhur
Bashirah – Bijaksana, Berakal
Basimah – Selalu senyum
Basiqoh – Tinggi, Menjulang
Basmah, – Senyuman
Bassamah – Selalu senyum
Basus – Pelindung, Pemelihara
Basyasyah – Wajah yang bersinar
Basyirah – Pemberi kabar gembira, Indah, Rupawan
Bayyinah – Bukti, Dalil
Budur – Rembulan
Bulbulah – Bersuara merdu
Buraidah – Dingin
Burairah – Berbakti, Berbuat baik
Burdah – Mantel
Bustan – Taman, Kebun
Busyra – Kabar gembira
Butsainah – Banyak pujian

Da’iyah – Juru dakwah
Dafiah – Yang hangat
Daibah – Rajin, Tekun
Daimah – Tetap, Langgeng
Dajinah – Lembut, Lunak
Dalal, Dalilah – Petunjuk
Daliyah – Alat pengambil air
Damtsa’ – Akhlak yang mulia
Damul Hana – Doa senantiasa mudah
Damul ‘Izzi – Doa senantiasa agung/perkasa
Damussurur – Doa senantiasa bahagia
Danah – Permata yang besar
Daniyah – Buah yang mudah di petik
Danyah – Dekat di hati
Darijah – Berkembang, Tumbuh
Dariyah – Lemah lembut
Darqo’ – Keras, Awan
Darwisyah – Ahli ibadah
Daulah – Kerajaan
Daulat – Kuat
Dawamah – Terus menerus
Di’amah – Tiang, Pilar
Dimah – Hujan tanpa kilat dan petir
Dinah – Taat
Diyanah – Agama
Durrah – Mutiara
Durriyah – Cahaya mutiara
Dzaidah – Pembela
Dzaka’ – Jenius
Dzakiroh – Kekuatan dalam mempertahankan/membela
Dzakiyah – Cerdas
Dzikro – Peringatan, Pelajaran
Dzuhniyyah – Ahli pikir
Dhiya’ – Cahaya
Dhohikah – Tertawa
Dhominah – Yang bertanggung jawab, Tekun
Dhowiyah – Terang, Langsing

Fadhilah – Keutamaan, Kemuliaan
Fadiyah – Menyelamatkan, Tebusan
Fahimah – Memahami
Faiqah – Mengungguli
Fairuz – Permata
Faizah – Menang
Fakhirah – Kebanggaan
Fakhriyah – Kebanggaan
Fakihah – Pribadi yang enak
Falihah – Mendapatkan yang dicita-citakan
Farah – Kesenangan
Farhanah – Bergembira, Senang
Faridah – Tunggal
Farihah – Gembira
Farizah – Terseleksi, Terpilih
Fashihah – Yang fasih berbahasa
Fathimah – Putri Rasulullah Saw.
Fatihah – Pembukaan
Fatin, Fatinah, Fatonah – Mengagumkan, Menarik perhatian
Fauziyah – Kemenangan
Fikriyah, Fikroh – Pemikiran
Firdaus – Nama surga tertinggi
Fithriyah – Fitrah kemanusiaan
Furjah – Terbukanya tujuan

Ghaida – Berawan
Ghalibah – Menang
Ghanimah – Penghasilan
Ghaniyyah – Kaya
Ghazalah – Matahari waktu terbit
Ghina -Kekayaan
Ghodah – Wanita yang lembut
Ghodir – Sungai kecil
Gholiyah – Berharga
Ghoziyah – Memikat hati dengan kecantikannya
Ghufron – Pemaaf
Ghirroh – Semangat

Habibah – Yang tercinta Kesayangan
Hadaya, Hadiyah – Pemberi petunjuk, Hadiah, Pemberian
Hadhinah – Pengasuh, Perawat anak
Hafiizhah – Pemelihara, Penjaga, Penghafal
Hafiyyah – Humoris, Berwajah cerah, Mulia
Hafshah – Istri Rasulullah Saw.
Haibah – Wibawa
Haija – Peperangan
Hajar – Istri Nabi Ibrahim As.
Hajidah – Senang shalat tahajud
Hakimah – Arif bijaksana
Halah – Daerah yang bercahaya
Halifah – Perjanjian, Persahabatan
Halilah – Teman, Wanita keluarga
Halimah – Berakal, Berangan-angan, Sabar, dan Berakal
Hamdah, Hamidah – Banyak pujian
Hamimah – Kerabat, Teman akrab
Hamsah – Kata-kata rahasia
Hanaf, Hanifah – Lurus, Istiqamah, Konsisten
Hanan – Kasihan, Rezeki, Berkah
Haniah- Memperoleh rezki dengan mudah
Haniyah – Bersifat lembut dan penyayang
Hasanah – Baik, Kebaikan
Hasibah – Penghitung, Keturunan yang mulia dan terhormat
Hasna – Cantik
Hawa – Ibu Hawa istri Adam As.
Hawadah – Kasih sayang dan lemah lembut
Haya’ – Bentuk dan pemandangan yang indah
Hayat – Kehidupan
Hazar – Burung yang bersuara merdu
Hazimah – Wanita yang sangat teliti
Hibah – Hibah, Hadiah, Pelimpahan
Hidayah – Petunjuk
Hilalah – Bulan sabit
Himmah – Kemauan kuat
Huda – Petunjuk
Hulwah – Manis
Humaira – Yang berpipi merah
Huriyah – Bermata elok, Pengikut setia
Husna – Kebaikan
Husniyah – Indah
Huwaida – Lemah lembut

Iba’ – Tinggi dan agung
Ibtihaj – Kesenangan
Ibtihal – Mohon ampun kepada Allah
Ibtikar – Penemuan
Ibtisam – Senyuman
Iffah – Tahu harga diri
Iftikar – Pemikiran
Iftikhar – Kebanggan
Iftinan – Mengagumkan, Menarik perhatian
Ihtifadh – Perlindungan, Tabungan
Ihtisab – Pencari rizki, Mengharap pahala dari Allah
Ihtisyam – Martabat
Ijlal – Penghormatan, Pujian
Ijtihad – Tekun, Sukses
Ikbar – Mengagumkan
Ikhtisyam – Menyembunyikan dosa dan aib diri sendiri
Ikhtiyar – Upaya dan usaha, Pilihan
Ikram- Memuliakan
Ilhamah – Ilham, Wahyu
Imarah – Pembangunan, Kemakmuran
Imtinan – Anugerah ilahi
Imtitsal – Patuh
In’am – Pemberian kenikmatan
Inan – Tali kendali
Inayah – Perlindungan
Inshaf – Kesadaran
Insyirah – Kegembiraan, Kelegaan hati
Intishar – Kemenangan
Irbah – Pikiran tajam, Akal
Irtiqo’ – Ketinggian derajat
Irtiyah – Kesenangan
Is’ad – Yang membahagiakan
Is’af – Pertolongan
Ishlah – Perbaikan
Ishmah – Terhindar dari dosa
Istiqamah – Kelurusan, Ketulusan
Isytiyaq – Kerinduan
I’tidal – Moderat
I’timad – Bersandar
I’zaz – Penghormatan
Izdihar – Berkilau

Jahidah – Giat, Rajin
Jahiroh – Yang tinggi suaranya
Jaizah – Penghormatan, Anugerah
Jala’ – Menyingkap tabir, Jeas
Jalilah – Mulia, Agung
Jamalat – Berkumpulnya semua keindahan
Jami’ah – Penuh ketrampilan dan kesenian
Jamilah – Cantik
Jannah – Syurga-syurga, taman-taman
Jasiroh – Pemberani, Kuat
Jasyiyah – Patuh kepada Allah
Jauda’ – Penderma
Jaudah – Indah, utama, Senantiasa baik, dan berderma
Jauharah – Batu permata
Jaziyah – Pemberi
Jinan – Srga
Juhairah – Naring, Lantang
Juman – Permata
Jumanah – Mutiara
Junainah – Taman, Kebun

Junnah – Perisai

Kalilah – Lemah
Kamilah – Sempurna
Kamiliya – Pepohonan yang selalu hijau
Karimah – Mulia
Kasibah – Pembawa cita-cita keuntungan dan rizki
Katibah – Penulis, Pemilik ide
Kautsar – Kenikmatan yang banyak
Kawakib – Bintang–bintang
Kayyasah – Yang cerdas dan pintar
Kazhimah – Yang dapat menahan diri
Kinanah – Perlindungan dan pencegahan
Khadijah – Istri Rasulullah Saw.
Khairiyah – Kebaikan
Khalda, Khalidah, Khalaidah – Langgeng
Khalifah – Pengganti
Khalilah – Kesayangan
Khalishah – Murni
Khansa – Seorang pejuang muslimah
Khathibah – Ahli pidato
Khatimah – Penutup, Pengakhiran
Khayyirah – Baik hati
Khazinah – Harta yang tersimpan
Khidhob – Sangat penyayang
Khodhroh – Kehijau-hijauan, Wajah yang bersinar
Khofiroh – Sangat pemalu
Khoirot – Banyak sekali kebaikannya
Khojul – Sangat pemalu
Khortah – Yang tersimpan lagi terjaga
Khoshibah – Banyak berbuat baik
Khosyi’ah – Nama yang membuat orang hormat saat bertemu dengannya
Khothiroh – Ide yang terbersit dalam hati dan pikiran
Khoyyiroh – Banyak sekali kebaikannya
Khozinah – Penabung
Khuzaimah – Tali kendali, Bunga yang harum

Labibah – Sehat akal dan cerdik
Laila – Malam yang gelap
Laimun – Buah jeruk yang manis
Lam’a – Berkilau
Lathifah – Lemah lembut
Layanah – Kehalusan
Lin – Lembut
Lu’lu’ – Permata, Mutiara
Lum’ah – Kilauan
Luthfiyah – Lemah lembut

Ma’shumah – Bebas dari dosa
Ma’al – Tempat tujuan
Ma’ali – Ketinggian dan kemuliaan
Ma’ani – Terbatas, Kesempurnaan
Ma’atsir – Keunggulan, Keutamaan
Mabrukah – Mendapat berkah
Madihah – Banyak pujian
Maghfirah – Pengampunan
Mahasin – Kebaikan-kebaikan
Mahbubah – Disenangi, Dicintai
Mahdiyah – Yang mendapat hidayah
Mahfuzhah – Terpelihara
Mahibah – Memiliki kewibawaan dan kehormatan
Mahirah – Pandai, Cakap
Maimunah – Yang di berkahi Allah
Maisarah – Ketenangan
Maisun – Berwajah dan betubuh cantik
Maisuroh – Kaya yang tidak mengenal kesusahan
Majidah – Mulia
Makarim – Akhlak yang mulia
Maknunah – Menutup muka karena malu
Malihah – Cantik
Mamduhah – Yang terpuji dengan segala sifat dan kebaikannya
Ma’munah – Terjaga, Terpercaya
Manahil – Sumber ilmu dan akhlak
Manal – Pemberian dan kenikmatan dari Allah
Manaroh – Puncak adab, ilmu dan fikir
Mani’ah – Mulia, Kuat
Manja – Tempat kesuksesan
Mansyudah – Diminta mewujudkan maslahat dan cita-cita masyarakat
Mantsuroh – Tutur kata yang baik
Maqbulah – Diterima permintaannya
Maqshudah – Menjadi tujuan dan harapan orang yang memerlukan
Mardhiyah – Mendapat keridhaan Allah
Marihah – Sangat gesit
Mariyah – Istri Rasulullah Saw.
Marjuwwah – Yang dicita-citakan, yang diharapkan
Marom – Yang dituju
Marwa – Berhati–hati dalam memikirkan
Marwah – Bukit Marwah di masjidil haram
Maryam – Ibunda Nabi Isa As.
Marzuqoh – Yang mendapat rizki, nama orang yang optimis
Masarrah – Kesenangan
Mashunah – Terjaga, Terbentengi, Terlindungi
Mashuroh – Menang atas musuhnya
Masruroh – Yang disambut hangat saat kedatangannya
Mas’udah – Yang berbahagia
Masya’il – Obor penerang
Masyithah – Penyisir rambut yang mati syahid dibunuh oleh Firaun
Masykuroh – Yang mendapatkan ucapan terima kasih atas kebaikannya
Mata’ – Kesenangan, Kemewahan
Mati’ah – Sangat baik
Ma’unah – Tidak segan menolong orang lain
Mawaddah – Cinta kasih
Mawahib – Anugerah dan pemberian
Mayyalah – Condong kepada kerabatnya
Mayyasah – Bintang yang kuat sinarnya
Mazaya – Keistimewaan, Kelebihan
Mazinah – Yang bersinar wajahnya
Ma’zuzah – Mempunyai kedudukan di masyarakatnya
Mikiyyah – Berhubungan dengan Makkah Mukarromah
Misykat – Lampu yang nempel di lubang dinding
Mu’minah – Beriman
Mu’nisah – Teman yang menyenangkan
Mu’adzah – Yang terbentengi dengan asma Allah
Muazarah – Bantuan, Pertolongan
Mubayyinah – Penjelas
Mudhiah – Menyinari
Mudrikah – Dapat memahami
Mufidah – Memberi manfaat
Muhajirah – Yang berhijrah
Mu’inah – Penolong
Mujahidah – Yang berjihad
Mukhbitah – Tunduk patuh
Multazimah – Konsisten, teguh dengan kebenaran atau kesalahan
Mumtaz – Istimewa
Muna – Cita–cita
Munibah – Berinabah (Taubat)
Munifah – Kedudukan tinggi Menonjol
Munirah – Bercahaya
Mu’nisah – Menentramkan dengan kelembutan ucapannya
Muntaha – Puncak ilmu, kesempurnaan dan kebaikan
Muqsithah – Yang berbuat adil
Murjanah – Permata kecil
Murodah – Yang dicintai
Murtaja – Yang diharapkan, muara segala cita-cita
Muslimah – Beragama Islam
Musta’inah – Yang bertawakal kepada Allah di setiap urusannya
Mustajabah – Terkabul do’anya
Musyiroh – Yang membimbing masyarakatnya
Muthi’ah – Taat
Muthmainnah – Tenang, Tentram
Muwaffaqoh – Mendapatkan ilham Allah kepada kebaikan dan kebenaran
Muznah – Berdandan bagus

Na’imah – Kenikmatan
Na’mah – Halus, Lunak
Nabahah – Cerdas, Jenius
Nabighah – Kenamaan, Besar, Mulia
Nabihah – Yang memiliki kemuliaan dan nama baik
Nabilah – Cerdik, Mahir
Nada – Embun
Nadhiroh – Yang terlihat, nampak
Nadimah – Teman akrab
Nadirah – Jarang
Nadiyah – Awal mula sesuatu
Nadiyyah – Segar yang terbasahi dengan embun
Nadroh – Ujung perkataan
Nafi’ah – Bermanfaat
Nafilah – Ibadah tambahan
Naflah – Bunga matahari
Naghom – Suara merdu
Nahidhoh – Bangkit dengan kemauan yang benar
Nahilah – Mendapatkan ilmu dan adab
Nahiyah – Pelaksana larangan (Pencegah)
Nahiyyah – Larangan
Naifah – Kedudukan tinggi
Nailah -Yang suka memberi
Najabah – Paling cerdas dan jenius
Najah – Keselamatan
Najdah – Bantuan
Najibah – Bernilai, Mulia, Utama
Najiyah – Selamat
Najiyyah – Manisnya doa adalah tutur kata yang lembut
Najla – Yang bermata elok, Yang baik keturunannya
Najmah – Bintang
Najwa – Berbisik–bisikan
Nakhwah – Kepribadian dan keagungan diri
Namiyah – Sempurna baik fisik, akal maupun akhlak
Naqiyyah – Jernih
Naqowah – Kemurnian sesuatu
Nashhah – Yang mengajak pada kebaikan
Nashi’ah – Murni, Jernih, Jelas
Nashihah – Nasehat
Nashirah – Penolong kaum lemah
Nasmah – Angin sepoi–sepoi
Nasyamah – Kemuliaan dan kesucian
Nasyiah – Perkembangan
Nasyidah – Yang menyempurnakan dan merealisasikan cita-cita
Nasywah – Kebahagiaan dan kesenangan
Natsiroh – Pandai menulis prosa
Nawal – Memperoleh sesuatu
Nawwaroh – Sangat bercahaya
Nazhifah – Bersih
Nazihah – Bersih dari noda
Naziroh – Sedikit dalam segala hal
Nida – Seruan
Nihal – Minum dari sumber air
Nikmah – Kenikmatan
Nisrina – Bunga mawar putih
Nu’ma – Kemakmuran, Kelembutan dan harta
Nur – Cahaya
Nur Aini – Cahaya mataku
Nurjannah – Cahaya surga
Nurul Huda – Cahaya pengetahuan dan petunjuk
Nuwairoh – Api kecil yang menerangi tapi tidak membakar

Qaidah – Pemimpin
Qamar – Bulan
Qamariah – Berdasar bulan
Qani’ah – Merasa puas dan rela
Qanitah – Taat, Berbakti
Qariah – Pembaca
Qaribah – Dekat
Qarirah – Pandangan yang sejuk
Qasamah – Keindahan dan kecantikan
Qatrunnada – Tetesan embun
Qodriyyah – Hakim yang bijak
Qudsiyyah – Kesucian dan keberkahan
Qudwah – Panutan
Qurratu’ain – Sedap dipandang mata
Qurroh- Permata hati

Rabi’ah – Yang keempat
Radhiyah – Ridha
Rafi’ah – Derajatnya tinggi
Rafidah – Pemberi pertolongan
Rafifah – Berakhlak baik
Rafilah – Anggun, Mewah
Rahidah – Lembut
Rahifah – Tipis
Rahimah – Kasih sayang
Rahmah – Kasih sayang
Raidah – Pemimpin
Raihanah – Tanaman yang harum baunya
Raiqah – Bening, Murni
Raja – Harapan
Rajihah – Mantap timbangannya
Rajiyyah – Yang diharapkan
Ramizah – Orang yang terhormat
Ramlah – Tokoh sahabat wanita
Ramziyah – Isyarat
Raniah – Mempesona
Raqiqah – Lembut
Raqwan – Kemajuan
Rasmiyah – Resmi
Rasyadah – Petunjuk jalan yang lurus
Rasyidah – Mendapat petunjuk
Rasyiqah – Bentuk tubuh yang indah
Rau’ah – Tersohor
Raudhah – Taman
Razinah – Serius dalam perilaku
Ri’ayah – Pengasuhan, Penjagaan
Rif’at – Tinggi martabatnya
Rifdah – Pemberi pertolongan
Rifqoh – Lembut dan sensitif
Rihab – Luas dan lebar
Riham – Hujan gerimis yang panjang
Robihah – Yang beruntung
Robiyah – Yang tumbuh, Berkembang
Rodhiyyah – Yang ridho
Rodhwa – Ridho dengan jiwa dan percaya diri
Rodifah – Pengikut
Rofdah – Penolong, Patuh
Roghda’, Roghdah – Makmur, Sejahtera
Roghibah – Penyayang
Rohibah – Yang lapang dada
Roifah – Banyak kasih sayang
Rojhah – Yang berakal
Rojiyah – Punya harapan, optimis, tidak putus asa
Rokinah – Mantap, terhormat
Romisah – Tertutup
Romzah – Rumus, tanda
Rona – Terlihat
Ronyah – Yang melihat, Berfikir
Roqyah – Yang menghidari dari penyakit
Rosa – Anak kijang
Roshinah – Yang lurus
Rosikhoh – Teguh, memiliki kapasitas, Yang mantap
Rosimah – Perencana, pengatur
Rothibah – Segar, Lembut
Rotibah – Yang tertib
Ro’um – Lemah-lembut
Rowiyyah – Berfikir dalam banyak urusan
Royab – Awan putih
Royyadah – Kepemimpinan
Rozan – Yang teguh, konsisten
Rozinah – Memiliki kesucian
Rozqiyyah – Mendapatkan rizki, Banyak kebaikan
Rudainah – Yang memintal benang
Ruqayah – Nama putri Nabi Saw.
Rusydah – Petunjuk jalan yang lurus
Rusydiyyah – Yang berakal, Mendapat petunjuk
Ruwaidah – Berhati–hati, Perlahan–lahan
Ruzqiyyah – Banyak rizki

Sabighoh – Dermawan
Sabiqah – Pendahulu, yang mengawali
Sadidah – Jitu, Tepat sasaran, Benar
Safanah – Pembuat kapal
Safinatun – Kapal penyelamat
Sahabah – Awan
Sahar – Waktu sahur, Penghujung malam
Sahiroh – Bangkit, Bangun, Mata air yang mengalir
Saidah – Pemimpin
Sa’idah – Penolong
Saji’ah – Yang lurus, Konsisten
Sajidah – Bersujud
Sajiyah – Tenang
Sakho’ – Dermawan, Baik
Sakinah – Ketenangan, Ketentraman
Salamah – Keselamatan
Salifah – Pendahulu, Yang mengawali
Salimah, Salma – Selamat
Salmah – Penyembuhan
Salsabila – Mata air surga
Salwa – Burung puyuh
Salwah – Kehidupan yang makmur, Sejahtera
Sama – Kedudukan yang tinggi
Samah – Mulia, Toleran
Samhah – Dermawan, Mulia
Sami’ah – Pendengar
Samihah – Lemah lembut
Samirah – Teman ngobrol
Samiroh – Yang mempesona dengan kecantikannya
Samiyah – Kedudukan tinggi
Samroh – Yang bersuara merdu
Sana – Cahaya
Sana’ – Kenaikan tingkat derajat
Saninah – Promosi Kenaikan tingkat
Sarah – Istri Nabi Ibrahim As.
Sari’ah – Lincah
Sariroh – Hati
Sathi’ah – Berseri-seri
Saudah – Istri Rasulullah SAW
Sayyidah – Pemimpin
Siham – Anak panah
Sirriyah – Mulia
Su’ad, Su’da – Bahagia
Suha – Bintang yang tersembunyi
Suhailah – Mudah, Suka mengalah
Suhaimah – Keberuntungan
Suhir – Begadang
Sukainah – Tenang, Tentram
Sulaimah – Selamat
Sulthanah – Penguasa wanita
Sumayah – Kebanggaan
Sumayya – Sekumpulan langit
Sunbulah – Tangkai yang berbuah
Sundus – Sutra
Sunniyah – Penganut ahlussunnah
Sya’irah – Pandai menyusun syair, Perasa
Syadiyah – Pandai menyanyi
Syadza – Sangat pintar, Harum
Syafa’ah – Pertolongan
Syafiqah – Belas kasih
Syafiyah – Sembuh sehat
Syahidah – Yang hadir, Saksi, Pintar
Syahirah – Terkenal, Ternama
Syaikhah – Gelar kehormatan, Lanjut usia
Syaima’ – Kebanggaan diri
Syakimah – Kebanggaan diri
Syakirah – Mensyukuri
Syakurah – Mensyukuri
Syalabiyyah – Cantik, Rupawan
Syam’ah – Lilin
Syamail – Keutamaan-keutamaan
Syamilah – Pekerja giat, Sempurna
Syamma’ – Putri agung yang memiliki kebanggaan diri
Syamsiyah – Seperti matahari
Syarifah – Mulia, Pembimbing segala hal
Syarihah – Penjelas
Syauqiyah – Rindu
Syifa – Penawar, Penyembuh
Syu’lah – Pelita, Obor
Syukriyah – Bersyukur
Syuruq – Terbit
Shabah – Pagi hari
Shabirah – Penyabar
Shada – Gema
Shadiqah – Benar, Jujur
Shafa – Bukit Sofa di masjidil haram, Kejernihan
Shafhah – Jajaran, Halaman, Lembar
Shafiyah – Jernih
Shafiyyah – Kawan tulus ikhlas
Shafwah – Keikhlasan dalam cinta
Shahwah – Kebangkitan
Shahwatul-islam – Kebangkitan Islam
Shalehah – Baik
Shiddiqah – Membenarkan
Shidqiyah – Benar, Jujur
Shifwah – Sahabat yang akrab
Shobhah – Berseri-seri
Shobihah – Pagi
Shobriyyah – Penyabar
Shoburah – Penyabar
Shoduq – Banyak kejujuran
Shofiyyah – Murni
Shoibah – Pendapat yang tepat
Shoimah – Yang berpuasa, Menahan
Sholha’ – Salehah
Shubhi – Berparas cantik
Shubhiyah – Pagi

Tafaul – Optimis
Tafdhil – Pengutamaan
Tahani – Ucapan selamat
Tahiyyah – Kehormatan
Taibah – Yang bertaubat
Tajwid – Sinar kebaikan
Tamamah – Pelengkap, Penyempurna
Taqiyyah – Bertakwa
Tasabih – Bertasbih
Tasamuh – Toleran, Lembut
Tasnim – Mata air di surga
Tasyrif – Pemilik kedudukan, kemuliaan dan ketinggian
Taubah – Taubat
Taufiqah – Mulia, Bermartabat
Tauhidah – Tunggal
Tawassul – Pengharapan, Pendekatan kepada Allah
Tawuddud – Saling mencintai
Tuffah – Buah apel
Turots – Abadi, Berharga
Tsabatah – Kuat, Teguh
Tsabbat – Pemberani
Tsabiroh – Tekun, Rajin
Tsabitah – Pemberani, Konsisten
Tsamarah – Buah
Tsana – Pujian
Tsaro’ – Kekayaan
Tsarwah – Kekayaan
Tsaulah – Cerdik
Tsawab – Pahala
Tsawaibah – Nama wanita yang pertama kali menyusui Nabi
Tsuraya – Nama bintang
Tsuwaibiyyah – Yang suka memiliki pakaian
Thahirah – Bersih, Suci
Thai’ah – Taat, Patuh
Thaliqah – Lancar (lidahnya) Fasih
Tharfa’ – Menepi
Tharifah – Ucapan baru yang digemari
Thawaf – Tawaf mengelilingi Ka’bah
Thayyibah – Baik
Thifal – Lemah dan halus
Thiflah – Anak kecil
Thohiyah – Pandai memasak
Thohur – Suci, Bersih
Tholawah – Baik, indah, mengagumkan
Tholibah – Pencari, Yang menuntut ilmu atau harta
Tholihah – Keindahan yang mengagumkan
Thomihah – Yang sangat menginginkan ketinggian martabat
Thufailah – Lembut dan halus

Ufairah – Pemberani
Ulfah – Persahabatan
Umaimah – Dari kata umumah (keibuan)
Umamah – Cucu Rasulullah saw dari Zainab
Ummu Kultsum – Putri Rasulullah Saw
Umniyah – Cita–cita
Umrah – Ibadah umroh
Uzdah – Ada unsur kelebihannya
Uhud – Keamanan, Menepati janji
Urubah – Suka tersenyum, Kebaikan yang dicintai suaminya
Uyainah – Mata air

Wa’d – Perjanjian
Wada’ – Ketenangan
Wada’ah – Lemah lembut
Wadhdhohah – Berwarna putih dan berparas elok
Wadhiah – Yang bagus dan bersih
Wadhihah – Lurus, Konsisten
Wadi’ah – Titipan, Yang tentram, tenang dan sentosa
Wafa – Kesempurnaan
Wafidah – Yang ringkas tutur katanya, kedatangan
Wafiqoh – Yang disepakati, Sukses, Beruntung
Wafiroh – Kebaikannya sempurna, Bermanfaat untuk orang lain
Wafiyah – Sempurna
Wafiyyah – Menepati sempurna
Wahibah – Gemar memberi, Banyak pemberiannya
Wahidah – Satu, Sendiri
Wailah – Yang kembali kepada Allah
Wajdan – Perasaan, Sensitif
Wajidah – Yang tidak bergantung pada orang lain
Wajihah – Orang yang berkedudukan
Wala’ – Persahabatan yang ikhlas
Walihah – Yang hilang akalnya karena terlalu bersedih
Waliyyah – Bertanggung jawab dalam menyelesaikan urusan orang lain.
Walladah – Yang banyak anaknya
Wardah – Bunga mawar
Warifah – Yang menggetarkan karena kenikmatan dan kebahagiaan dengan kehadirannya
Washfa – Yang punya sifat tertentu
Washilah – Yang menjalin kerabatnya dengan kasih sayang dan kelembutannya
Wasilah – Pendekatan diri
Wasimah – Rupawan
Wasma’ – Pengaruh kebaikan dan keindahan
Wathfa’ – Yang lebat alisnya
Watsiqoh – Orang terpercaya
Wazirah – Menteri wanita
Wiaam – Harmonis
Widad – Kasih sayang
Wifaq – Kerukunan
Wishol – Datang, lawan kata hijrah
Wisyah – Ikatan dari permata
Wurud – Kecintaan

Za’imah – Pemimpin
Zahidah – Rendah hati
Zahirah – Berkilau
Zahiyah – Elok
Zahrah – Bunga
Zahriyyah – Seperti bunga
Zahwah – Kebanggaan
Zaidah – Suatu kelebihan
Zainab – Putri Rasulullah saw
Zaitun – Buah Zaitun
Zakiyah – Bersih
Zamzam – Air zamzam
Zarqo’ – Yang kebiru-biruan dan sangat benih
Ziyadah – Pemberian yang banyak
Zubaidah – Tokoh wanita kerajaan Abbasiyah
Zukhruf – Emas, Keindahan sesuatu
Zulal – Tawar (air tawar)
Zulfa – Kedudukan yang dekat
Zhobyun – Ketajaman pedang
Zhofar – Kemenangan
Zhofiroh – Menang, Unggul
Zhofroh – Kemenangan
Zhohiroh – Pertolongan, Jelas, Terang
Zho’inah – Pengembara
Zho’inah – Musafir
Zhorifah – Orang bijak yang lembut
Zhoruf – Lembut
Zhufairoh – Banyak kemenangan

Iklan
  1. Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: